นครสวรรค์ /// ตรวจสอบ วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง มีใบขับขี่แบบสาธารณะ, ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์รับจ้าง

เมื่อ ๒๖๑๔๓๐ ก.ค.๖๐  หมู่ รส.ประจำ อ.ตาคลี ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ร่วมกับ น.ส.สุรางค์ ศรีมงคลธาราธร หัวหน้าขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี ลงพื้นที่

เพื่อตรวจสอบรถจักรยานยนต์รับจ้าง ท่าวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง  จากการตรวจสอบ วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง มีใบขับขี่แบบสาธารณะ, ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์รับจ้าง ( ป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีดำ ) ทุกราย และเสื้อวินรถจักรยานยนต์รับจ้างถูกต้องตามระเบียบของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ และได้เน้นย้ำให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและยั่งยืนสืบเนื่องต่อไป ณ หลังสถานีรถไฟบ้านตาคลี ต./อ.ตาคลี จว.น.ว. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว                 ร้อย.รส.ที่๑ (มทบ.๓๑)

Related posts