#กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคังการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วินัย สมภิพงษ์ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย ข้าราชการกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ วันฉัตรมงคลถือเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” และถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันมีคุณอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

Related posts