#ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมชม “การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3) “นครขอนแก่นเกมส์”

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายจิระวัฒน์ วงษ์ชารี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมชม “การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3) “นครขอนแก่นเกมส์” คู่เปิดสนาม ระหว่าง ทีมจังหวัดศรีสะเกษ พบกับ ทีมจังหวัดอุบลราชธานี ณ สนามแข่งขันแฮนด์บอล อาคารชาตะวิถี โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 มีจำนวน 3 คู่ ประกอบด้วย เวลา 12.00 น. คู่ที่ 1 ประเภททีมชาย (ศรีสะเกษ พบ อุบลราชธานี) เวลา 13.30 น. คู่ที่ 2 ประเภททีมชาย (หนองบัวลำภู พบ อุดรธานี) และ เวลา 15.00 น. คู่ที่ 3 ประเภททีมหญิง (ชัยภูมิ พบ ศรีสะเกษ)

Related posts