##การประชุมผู้จัดการทีมกีฬาแฮนด์บอล การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3) “นครขอนแก่นเกมส์” ณ จังหวัดขอนแก่น


วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในการ “ประชุมผู้จัดการทีมกีฬาแฮนด์บอล การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3) “นครขอนแก่นเกมส์” ณ จังหวัดขอนแก่น” ระหว่างวันที่ 2–7 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเชิดชูเกียรติ อาคารชาตะวิถี โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง จำนวน 8 ทีม ประกอบด้วย ขอนแก่น ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม และชัยภูมิ โดยใช้สถานที่ในการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จัดการแข่งขันภายใต้มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Related posts