“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 1 พฤษภาคม 2565

นายประจญ ปรัชญ์สกุล   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการ บูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ ในระดับพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกด้าน https://youtu.be/h7iwtsZTXcY

*********************************

ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ https://youtu.be/WaIBt-9mqiI

*******************************

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://youtu.be/cCZj0KepoFY

*******************************

จังหวัดเชียงใหม่ พบจุดความร้อนลดลง คุณภาพอากาศดีขึ้น https://youtu.be/keAYsFjxQqQ

******************************

เชียงใหม่ เสริมความรู้การค้าขายออนไลน์ พัฒนาศักยภาพด้า นตลาดออนไลน์และการส่งออกแก่เกษตรกร https://youtu.be/r2GvdhXQPzE

*******************************

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามการพัฒนาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ https://youtu.be/SP3Hc_zpUFw

******************************

กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพล กฎระเบียบ สวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างประจำและสิทธิของการเป็นสมาชิก กบข.และกสจ. https://youtu.be/rjDhjwHjGeI

***************************

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ …
นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์   ในงานประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 32
                                                      ***********************************
พบการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ ด้วยการเปิดเสียงนกตัวอื่นให้กับนกค๊อกคาเทลได้ฟัง แล้วนกค๊อกคาเทลจะมีปฏิกิริยาอย่างไร เมื่อได้ยิน? ตามไปชมกันเลยครับ https://youtu.be/WC8R4NqALmI

พบการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ ด้วยการเปิดเสียงนกตัวอื่นให้กับนกค๊อกคาเทลได้ฟัง แล้วนกค๊อกคาเทลจะมีปฏิกิริยาอย่างไร เมื่อได้ยิน? ตามไปชมกันเลยครับ https://youtu.be/WC8R4NqALmI

******************************

นักประชาสัมพันธ์ รุ่นเก๋าที่มากด้วยคุณภาพ มีวุฒิภาวะการเป็นผู้นำเป็นที่ยอมรับของสังคมทุกวงการ จากรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

****************************

มนุษย์สัมพันธ์เยี่ยม ประสานงานทุกหน่วยงานยอด ขับเคลื่อนงานสื่อสารงานประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สู่สาธารณชนอย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์

นายกฤษณะ  (เจ) ชาญเลาหศักดิ์พงษ์   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

****************************

ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน มุ่งมั่น นำเสนอข่าวสารยุคใหม่ ระบบดิจิทัล สู่มือถือทุกท่าน ทุกระบบ ทั่วไทย ทั่วโลก อย่างทันเหตุการณ์

นายจรัล ชัยวงค์   ผู้จัดการมวลชนทีวีออนไลน์ – ที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์สื่ออนไลน์แห่งประเทศไทย

************************************

ขับเคลื่อนกีฬากอล์ฟ สนับสนุนการท่องเที่ยว แดนเหนือถิ่นล้านนา เร่งงานประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับท้องถิ่น

คุณสุพชฌาย์  ( โจ้ )  เสวตไอยาราม ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กัซซันกอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท  จ.ลำพูน

***********************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ .,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมบุคลากรภาครัฐ – เอกชน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว นำเสนอข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชน

 

Related posts