#นายกฯ ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม “สำรวจพื้นที่สำหรับคัดเลือกเป็นพื้นที่ก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดิน”

วันที่(29 เมษายน 2565) ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จังหวัดนครสวรรค์, พร้อมด้วย นางไพลิน โตอิ้ม รองนายกฯ ,หัวหน้าส่วนราชการ, จนท. งานป้องกันฯ และ จนท.กองช่าง

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจรายละเอียดของพื้นที่สำหรับคัดเลือกเป็นพื้นที่ก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดิน ระดับตื้น โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี ได้รับอนุมัติ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ รายละเอียดของพื้นที่สำหรับคัดเลือกเป็นพื้นที่ก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น


ภาพ สำเริง สุขเส็ง
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts