#”เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 28 เมษายน 2565

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565 https://youtu.be/tc5qq7j1QNQ

******************************

พันเอก ธีระ ผดุงสุนทร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดโครงการสร้างฝายสายน้ำแห่งชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านโพธิ์ทองเจริญ – บ้านดงป่าก่อ หมู่ 2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ https://youtu.be/0wy8FCWwNFM

*********************************

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สนับสนุนภารกิจปฏิบัติการดับไฟป่าด้วยเฮลิคอปเตอร์ฝนหลวง ชนิด AS-350 https://youtu.be/wkgB-tel0j8

**************************

กรมทรัพยากรน้ำ  ดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย – ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาร่วมกับ เสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 โดย ร.ท.สายรุ้ง กลุ่นเขียว ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 จ.เชียงใหม่ โดยกรมทรัพยากรน้ำ ได้ว่าจ้างบริษัทการค้าร่วม ทีอีเอ็กซ์  จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย – ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

*********************************

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายเทคนิคกีฬา การประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 256 https://youtu.be/DfJR1LPhk78

***************************

ไม่ต้องไปถึงออสเตรเลีย ชมจิงโจ้แดง สวนสัตว์เชียงใหม่ https://youtu.be/Fxp-jSZJPcU

********************************

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี​คณะแพทยศาสตร์ มช., ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ และ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท จาก คุณวราภรณ์ และ คุณวิวัฒน์ พงศ์เรืองเกียรติ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

******************************

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเจลล้างมือ ขนาด 900 ml จำนวน 1,200 ขวด จาก บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ที่มอบให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

***************************

ลำพูน –  รประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2565  

วันที่ (27 เมษายน 2565) ที่ห้องประชุมมหันตยศ (ห้องประชุมผู้บริหาร) ชั้น2 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2565  โดยมี นางมิ่งขวัญ วีระชาติ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

******************************

เชียงราย – กรม​อุตุนิยม​วิทยา​ เผยแพร่​ประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565) ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

     ในช่วงวันที่ 28 เม.ย. – 2 พ.ค. 65 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับในช่วงวันที่ 1 – 2 พ.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงหนือ และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่
                                                                                                               **************************
ลำปาง – ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและรับมือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565)” 

 

จ.ลำปาง ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและรับมือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565)” โดยในช่วงวันที่ 28 เม.ย. – 2 พ.ค. 65 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับในช่วงวันที่ 1 – 2 พ.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากภัยดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง และขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจเกิดอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้ สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

*********************************

พะเยา – เปิดเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ซึ่งสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพะเยา ร่วมกับ โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อการสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัวในชุมชน 

นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ซึ่งสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพะเยา ร่วมกับ โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อการสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัวในชุมชน (สำนัก 4) จัดขึ้น ณ โดมเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ตัวแทนจากสมาคมพัฒนาเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนภาคีเครือข่าย เข้าร่วมเวทีฯ ในครั้งนี้ จำนวน 70 คน

*******************************

แม่ฮ่องสอน – ดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 

 

ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย ดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

******************************

แพร่ – ดำเนินงานปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสองในระดับพื้นที่ตามข้อมูล TPMAP65

วันที่  (25 เม.ย. 65) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมอำเภอสอง ที่ว่าการอำเภอสอง จังหวัดแพร่นายสมหวัง  พ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานนำคณะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามการดำเนินงานปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสองในระดับพื้นที่ตามข้อมูล TPMAP65

***********************************

น่าน – ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำกำลังพล จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุม

 

ธนาคารเลือด โรงพยาบาลน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำกำลังพล จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างเอนกอนันต์ และช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงวิกฤตโควิด-19 จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

********************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ .,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมบุคลากรภาครัฐ – เอกชน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว นำเสนอข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชน

 

.

 

 

Related posts