#ไลออนส์ประชุม ไลออนส์นครสวรรค์พร้อมเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมแนวทางการลงทะเบียนสโมสรไลออนส์จังหวัดนครสวรรค์ เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 57 ไลออนส์สากล ภาครวม 310

ไลออน พญ.สุรางค์รัตน์ วรรธนะภูติ ประธานเตรียมการการจัดประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 เปิดเผยว่า ได้จัดการประชุมสโมสรไลออนส์จังหวัดนครสวรรค์ ณ ร้านภูทอง ประกอบด้วย สโมสรไลออนส์นครสวรรค์ สโมสรไลออนส์สี่แคว สโมสรไลออนส์ชอนตะวัน สโมสรไลออนส์ปากน้ำโพและสโมสรไลออนส์เมืองพระบาง พร้อมด้วยนายกสโมสรไลออนส์ทั้ง 5 สโมสร และคณะกรรมการบริหาร ฯ

เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อกำหนดแนวทางการปฎิบัติงานของฝ่ายลงทะเบียนประชุมใหญ่กับประธานเตรียมการจัดประชุมใหญ่ฯ , ประธานฝ่ายลงทะเบียนประชุมใหญ่ฯ และ ทีมงานฝ่ายลงทะเบียนประชุมใหญ่ฯ รวมทั้งหมด 23 คน

ผลการประชุมได้เนื้อหา ข้อสรุป และแนวทางในการปฎิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการรับลงทะเบียนให้สมาชิกไลออนส์ ทั่วประเทศ ลงทะเบียนประชุมใหญ่ฯครั้งที่ 57 จ.นครสวรรค์ เกินความคาดหมายและเป้าหมายที่ตั้งไว้ บรรยากาศการประชุมได้เนื้อหาสาระตามเป้าหมาย เป็นกันเอง ทุกคนพร้อมใจกัน ร่วมทำงานไปด้วยกัน

“ขอขอบคุณคณะผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ขอบคุณมากสำหรับข้อคิดเห็นที่ดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจังหวัดนครสวรรค์ที่เป็นเจ้าภาพครั้งนี้จะสร้างความประทับใจกับทุกคนที่มาประชุม” ไลออน พญ.สุรางค์รัตน์ วรรธนะภูติ กล่าวในที่สุด
////

Related posts