#🦠🧪วิธีการตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง ด้วยชุดทดสอบแอนติเจน ATK

🦠🧪วิธีการตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง ด้วยชุดทดสอบแอนติเจน ATK

ชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK 1 ชุด ประกอบด้วย แผ่นทดสอบ หลอดดูด น้ำยา ไม้ swap และหลอดตัวอย่างชุด

เตรียมการทดสอบ
1. ล้างมือและเช็ดให้สะอาด
2. อ่านคำแนะนำการใช้งานในคู่มือที่มากับชุดทดสอบ
3. ตรวจสอบวันหมดอายุ

ขั้นตอนการตรวจ

1. ใช้ไม้ swap โพรงจมูกทั้ง 2 ข้าง หมุนข้างละ 5 รอบ
2. จุ่มไม้ swap ลงในหลอดที่มีน้ำยาสกัด หมุนและกดอย่างน้อย 5 รอบ เอาไม้ออกและปิดฝาจุก
3. หยดตัวอย่างที่สกัดแล้วลงในตลับทดสอบ รอเวลาอย่างน้อย 15 นาทีขึ้นไป

การอ่านผล

หากขึ้น 2 ขีด ตัวทั้ง C และ ตัวT = ผลบวก (ไม่ว่าขีดจะจางหรือเข้ม)

หากขึ้น 1 ขีด ที่ตัว C= ผลลบ

*หมายเหตุ* หากขึ้น 1 ขีด ที่ตัวT เพียงตัวเดียว หรือ ไม่ขึ้นขีด จะไม่สามารถอ่านผลได้ และจะต้องทำการทดสอบใหม่
เมื่อทำการทดสอบแล้ว ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์โดยแช่น้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำยาซักผ้าขาว แอลกอฮอล์ แยกใส่ถุง ปิดให้มิดชิดและทิ้งให้เหมาะสม

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://cmu.to/KY5pE
Website : https://bit.ly/3xPUTtY
Blockdit : https://bit.ly/3OAO0CI
Twitter : https://bit.ly/3LabP23
Telegram : https://bit.ly/3K9y7Qb
Line@MedCMU : https://bit.ly/3k4kp6u
Instagram : https://bit.ly/3KhM3YA

#วิธีการตรวจโควิด
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts