#สรงน้ำพระพุทธสัพพัญญู นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำคณะสรงน้ำ พระพุทธสัพพัญญู เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อเวลา 14:00 น วันที่ 22 เมษายน 2565 ณ สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายปิยชาติ อ้นสุวรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์พร้อมด้วยนายอนันต์ เกตุสุภะ อุปนายก นางสุชาดา อ้นสุวรรณ นายกิจจา มหาวิจิตรและนายเฉลิม รอดหลง คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯพร้อมด้วยคณาจารย์ สำนักงานศิลปะ และวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทำการสรงน้ำ “พระพุทธสัพพัญญู บรมครูประชานาถ สังฆราชอุทิศ”

โดยมี. ผศ. ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมผศ.ดร.ไพศาล เครือแสง เป็นผู้กล่าวนำสวดมนต์ และทีมงานให้การต้อนรับ พร้อมจัดเตรียม ดอกไม้ธูปเทียน ขันน้ำ น้ำพระพุทธมนต์ เพื่อที่จะ
ทำการสรงน้ำ พระพุทธสัพพัญญูฯ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พระพุทธสัพพัญญู เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพสักการะของคณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกคน ประกอบกับในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ชาวไทยจะมีกิจกรรมสรงน้ำ พระพุทธรูปเพื่อซึ่งความเป็นสิริมงคล ความร่มเย็น ความสมบูรณ์พูนสุข กับสมาคมศิษย์เก่าฯและ สมาชิก สมาคมศิษย์เก่าฯตลอดจนถึง ศิษย์ปัจจุบันทุกคน

ทั้งนี้นายกสมาคมศิษย์เก่า ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมตลาดจน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และช่วยจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำพิธีสรงน้ำพระอย่างดียิ่ง
/////

Related posts