#มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเรือแคนู คยัค สปริ้นท์ (Canoe-Kayak Sprint) กิจกรรมที่ 3การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตร

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 .มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเรือแคนู คยัค สปริ้นท์ (Canoe-Kayak Sprint) กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตร โรงแรมแซนด์ โมราด้าพัทยา จังหวัดชลบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 22เมษายน 2565 ซึ่งได้รับเกียติจาก นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน นาวาเอก นรพัชร์ ทาอินทร์ เรือเอก ปิยพันธ์ เผ่าพัฒน์ เรือตรี สันทัศน์ มิ่งวงศ์ยาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ และนายวทัญญู คำรส

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรในการยกร่างหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเรือแคนู คยัค สปริ้นท์ (Canoe-Kayak Sprint) โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร โฆสิตธรรม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และครูผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพายจากโรงเรียนกีฬา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเรือแคนู คยัค สปริ้นท์ (Canoe-Kayak Sprint) เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

Related posts