#📣📣 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

📣📣 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ The MEDCHIC Incubation Program 2022 by SMID 🚀🚀
“From Ground to Growth”
โครงการบ่มเพาะธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพ

คุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเปลี่ยนโลกหรือไม่ ?

คุณอยากมีทีมโค้ชที่เชี่ยวชาญระดับประเทศที่พร้อมจะดูแลและร่วมสู้ไปกับคุณหรือไม่?

คุณกำลังมองหาตลาดเพื่อนำ product ไปทดสอบหรือไม่?

คุณอยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการร่วมทางด้วย course ที่ท้าทายด้านนวัตกรรมในย่านนวัตกรรมทางการแพทย์หรือไม่?

หากคำตอบคือใช่ เรามาร่วมสร้างนวัตกรรมและสร้างฝันไปด้วยกันกับ “MEDCHIC Incubation Program 2022” โครงการบ่มเพาะธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพ ในย่านนวัตกรรมการแพทยสวนดอก (SMID)

เปิดรับสมัคร แพทย์ วิศวกร อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา Startup และบุคคลทั่วไป ที่มี Prototype หรือ MVP ที่สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์บริการด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพรูปแบบใหม่ๆ ของคนไทยให้ก้าวกระโดด อยากสร้างธุรกิจนวัตกรรมด้านการแพทย์ให้ประสบความสำเร็จ

ตลอดระยะเวลา 4 เดือนในโครงการฯ
เรามาร่วมสร้างนวัตกรรม ผ่านกิจกรรม Workshop จากวิทยากร และ Mentor ผู้มากประสบการณ์ด้านการสร้างธุรกิจนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพชั้นนำของประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการตั้งต้นธุรกิจให้เข้มแข็ง และสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ

🔥 Highlight! 🔥
✅ Business Coaching & Mentorship จากผู้มีประสบการณ์ตรงในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมด้านการแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
✅ โอกาสการใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (SMID)
✅ โอกาสในการทดสอบตลาด (Market Validation) ในพื้นที่การใช้งานจริง (โรงพยาบาลและสถานบริการด้านสุขภาพในเครือข่าย) (MEDCHIC Sandbox)
✅ โอกาสในการพบนักลงทุนแบบส่วนตัว (Exclusive) เพื่อนำไปสู่การร่วมลงทุนในอนาคต หรือสร้าง Partnership ร่วมกัน
✅ โอกาสในการรับเงินลงทุน และทุนอุดหนุนและจากเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
✅ การเข้าถึงเครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ

📍 เงื่อนไขการรับสมัคร
• มี Prototype หรือ MVP ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ
• เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี /บุคคลธรรมดา (ยังไม่ได้จัดตั้งบริษัท)
• สมาชิกในทีมมีศักยภาพและความพร้อมในการสร้างธุรกิจจริง (อย่างน้อย 3 คน)
• สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่น้อยกว่า 80%
• มีกลุ่มเป้าหมายและแผนการสร้างการเติบโตของธุรกิจที่ชัดเจน
• มีถิ่นพำนักหรือประกอบธุรกิจอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) หรือ พื้นที่ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมแบบ on site ได้

📍 วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม :
1. กรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านลิ้งค์: https://forms.gle/EwCqkzkYerG2EyRq9
2. ส่งวิดีโอ Pitching อธิบาย Solution และโมเดลธุรกิจ ภายในเวลาไม่เกิน 3 นาที พร้อมแนบ Pitch Deck และ Business Model (BMC) เบื้องต้น (อัพโหลดในแบบฟอร์มการรับสมัคร)

📅 สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 13 พ.ค.65
มาร่วมสร้างตำนานกับเรา MEDCHIC Incubation Program
From Ground to Growth สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
Tel : 0625922261 (รุ่งทิวา ภิรมย์)
E-mail : innohealth.smid@gmail.com
Facebook : SMIDofficial หรือ MEDCHIC

Related posts