#กองบิน ๔๑ จัดพิธีรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ กล่าวต้อนรับข้าราชการที่บรรจุใหม่ พร้อมทั้งให้โอวาทและมอบนโยบายแก่ข้าราชการที่บรรจุใหม่ ณ บริเวณด้านหน้ากองบังคับการ กองบิน ๔๑


ทั้งนี้ มีกำลังพลสำรองที่เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประเภทนายทหารชั้นประทวน, บรรจุนักเรียนช่างฝีมือทหารเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศทหาร, บรรจุนักเรียนจ่าอากาศเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ และบรรจุนักเรียนนายสิบแผนที่เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ โดยมีผู้บรรจุใหม่ในสังกัด กองบิน ๔๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ คน

Related posts