#ตรวจเยี่ยมการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ของกองบิน ๔๑

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ พลอากาศเอก ชนะยุทธ รัตนกาล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศและประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ของกองบิน ๔๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมี นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑

ในการนี้ คณะฯ ได้ร่วมรับฟังบรรยายสรุป การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ของกองบิน ๔๑ ณ ห้องประชุมกองบังคับการกองบิน ๔๑

Related posts