#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร กราบนมัสการขอพร จาก พระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7

ศ.( เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร กราบนมัสการขอพร จาก พระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเทศกาลปีใหม่เมือง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts