#”คุณฟ้า”พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา ทำบุญใหญ่ มอบเงินแข่งขันกอล์ฟการกุศลให้กาชาดลำพูนหนึ่งล้านบาท ช่วยผู้ยากไร้

”คุณฟ้า”พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา คุณประวิทย์ เริงโพธิ์ ,คุณกัซซัน เริงโพธิ์ ทำบุญใหญ่คล้ายวันเกิดคุณประวิทย์ มอบเงินแข่งขันกอล์ฟการกุศลให้กาชาดลำพูนหนึ่งล้านบาท ช่วยผู้ยากไร้

วันอังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น นิมนตร์พระ 10 วัด 15 รูปทำบุญสงกรานต์ปีใหม่ไทย,ทำบุญสนามกอล์ฟกัซซันพาโนราม่า,ทำบุญคล้ายวันเกิดคุณประวิทย์(19เมย.),ทำบุญคล้ายวันเกิดคุณหมอเอื้อชาติ (28เมย.)

 

มูลนิธิฟ้ากัซซันร่วมกับสนามกอล์ฟกัซซันขุนตานจัดแข่งกอลฟการกุศลประจำปี 2565 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไม่คิดค่าสนามสุทธิ750,000บาทและมูลนิธิฟ้ากัซซันร่วมทำบุญคล้ายวันเกิดคุณประวิทย์และคุณหมอเอื้อชาติร่วมสมทบ250,000บาทรวมยอดสุทธิ1,000,000บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)ขอส่งมอบประธานแม่บ้านมหาดไทยลำพูน(นางปนัดดา เนาวรัตน์)

เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง,ผู้ยากไร้,ผู้พิการ,เด็กด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยโควิดและทุกสาธารณภัยของลำพูนสาธุอนุโมทนาบุญในกุศลจิตอันยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้าในครั้งนี้แด่เจ้าของวันเกืดทั้งสองท่านอันเป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้าให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุยืนยาวอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของข้าพเจ้าและครอบครัวและพนักงานชาวกัซซันตลอดไปและมีสุขจิตที่ยอดเยี่ยมมีความสุขมากๆๆพระคุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภยันตรายทั้งหลายทั้งปวงเจริญรุ่งเรืองรำ่รวยก้าวหน้าสมปราถนาทุกสิ่งที่คิดที่ตั้งใจและอนุโมทนาบุญแด่กัลยาณมิตรฟ้ากัซซันทุกๆๆท่านด้วยค่ะสาธุค่ะ

Related posts