#”คุณฟ้า” ทำบุญใหญ่คล้ายวัดเกิดคุณประวิทย์ มอบเงินให้กาชาดลำพูนหนึ่งล้านบาท ช่วยผู้ยากไร้

อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น นิมนตร์พระ 10 วัด 15รูป ทำบุญสงกรานต์ปีใหม่ไทย,ทำบุญสนามกอล์ฟกัซซันพาโนราม่า,ทำบุญคล้ายวันเกิดคุณประวิทย์ (19เมย.) ,ทำบุญคล้ายวันเกิดคุณหมอเอื้อชาติ  (28เมย.)

และมูลนิธิฟ้ากัซซันร่วมกับสนามกอล์ฟกัซซันขุนตานจัดแข่งกอลฟการกุศลประจำปี2565 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไม่คิดค่าสนามสุทธิ 750,000บาทและมูลนิธิฟ้ากัซซันร่วมทำบุญคล้ายวันเกิดคุณประวิทย์และคุณหมอเอื้อชาติร่วมสมทบ250,000บาทรวมยอดสุทธิ1,000,000บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ขอส่งมอบประธานแม่บ้านมหาดไทยลำพูน(นางปนัดดา เนาวรัตน์)

เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง,ผู้ยากไร้,ผู้พิการ,เด็กด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยโควิดและทุกสาธารณภัยของลำพูนสาธุอนุโมทนาบุญในกุศลจิตอันยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้าในครั้งนี้แด่เจ้าของวันเกิดทั้งสองท่านอันเป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้าให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุยืนยาวอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของข้าพเจ้าและครอบครัวและพนักงานชาวกัซซันตลอดไปและมีสุขจิตที่ยอดเยี่ยมมีความสุขมากๆๆพระคุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภยันตรายทั้งหลายทั้งปวงเจริญรุ่งเรืองรำ่รวยก้าวหน้าสมปราถนาทุกสิ่งที่คิดที่ตั้งใจและอนุโมทนาบุญแด่กัลยาณมิตรฟ้ากัซซันทุกๆๆท่านด้วยค่ะสาธุค่ะ

Related posts