#ประชุมตามภาระกิจ นายก อบจ.นครสวรรค์ ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารติดตามความคืบหน้าภารกิจของ อบจ. โอนงบ ปรับหลักสูตร ท่องเที่ยวฟรีต่อ ปรับระบบน้ำเสีย

เมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 18 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองทุกกอง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมมีการหารือ ในประเด็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ คือ

1. รายงานขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ติดตามความคืบหน้าสำหรับการจัดหลักสูตรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์


3. ติดตามสถานการณ์ของแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน 2565 โดยกองการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำสรุปเพื่อให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมบึงบอระเพ็ดในช่วงสงกรานต์จำนวน 11,558 คน ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี และแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดยังคงเปิดให้บริการเข้าชมฟรีต่ออีก 2 เดือน


4. ติดตามความคืบหน้าระบบกรองน้ำในอควาเรียมบึงบอระเพ็ด ซึ่งมอบหมายให้กองช่างเพื่อศึกษาแนวทางจัดทำระบบกรองน้ำ และบำบัดน้ำในอควาเรียม เพื่อแก้ปัญหาน้ำให้ใสขึ้น


////

Related posts