#ตรวจเข้มโควิด อบจ.นครสวรรค์ คุมเข้มตามมาตรการป้องกันโควิด -19 จัดตรวจ ATK บุคลากรในสังกัด ทุกสัปดาห์

เมื่อเวลา 08.45 น. – 09.00 น. วันที่ 18 เมษายน 2565 ที่สำนักงาน อบจ.นครสวรรค์ ได้มีการตรวจคัดกรองเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในสถานที่ราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยกองสาธารณสุขได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกิจกรรมที่ 2 ตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) เพื่อเป็นการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดให้มีการสุ่มตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วยการใช้ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับบุคลากรในสังกัด เป็นประจำทุกสัปดาห์

จากนโยบายของ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ที่ได้เน้นย้ำมาตรการ การเฝ้าระวังให้กับบุคลากรในสังกัด หากพบการติดเชื้อจะได้เข้าสู่กระบวนการรักษา และกักตัวกลุ่มเสี่ยง เพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายโรคต่อไป เพราะภารกิจหน้าที่ของ อบจ.นครสวรรค์ ต้องทำงานพบปะ และให้บริการกับประชาชน จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคน


////

Related posts