#” รายการสุขภาพดี กับหมอสวนดอก ” ตอน .. เบาหวาน กับความอ้วน วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ขอเชิญติดตามรับชม …
” รายการสุขภาพดี กับหมอสวนดอก ”

ตอน .. เบาหวาน กับความอ้วน

วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565
เวลา 14.00 น.

วิทยากร โดย…
ผศ.พญ.นิพาวรรณ ไวศยะนันท์
อาจารย์ประจำหน่วยระบบต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่านช่องทาง :
Facebook : สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
Clubhouse : Official clubhouse of Faculty of medicine, Chiang Mai University

#เบาหวาน #ความอ้วน
#MEDCMU
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#คุยกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts