#หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตามสภาพอากาศและ ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงโดยใช้เครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 (บจ.7) – ALPHA JET เพื่อช่วยยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับกองทัพอากาศ โดย หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตามสภาพอากาศและ
ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงโดยใช้เครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 (บจ.7) – ALPHA JET เพื่อช่วยยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ ในช่วงเวลา 15:19-15:41 น. จำนวน
2 บริเวณ

ได้แก่ บริเวณ ต.บ้านทับ และ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ใช้พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ทั้งหมด จำนวน 33 นัด หลังปฏิบัติการพบว่า
มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณ จ.เชียงใหม่(แม่แจ่ม) โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการ (15:42-18:41 น.)

Related posts