#”สบายๆสไตล์ฟ้ากัซซัน” สุขสันต์วันสงกรานต์แบบบ้านๆๆกันในบ้านค่ะรดนำ้กันเองเปียกปอนกันทั่งพ่อแม่เลยค่ะ

ข้าพเจ้า น.ส.พรหมพร(ฟ้า) เอี่ยมจิตเมตตา
ในนามประธานมูลนิธิฟ้ากัซซัน และ

ประธานการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
“GASSAN KHUNTAN SINGHA LAMPHUN CHARITY 2022”


ขอกราบขอบพระคุณกัลยาณมิตรฟ้ากัซซันทุกๆท่าน
ที่ให้การสนับสนุนในการจัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งนี้
เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2565 ณ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
– ซึ่งได้จัดงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และได้ขอมอบรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่าย
โดยไม่คิดค่าสนาม จำนวนเงิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


– และเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณประวิทย์ เริงโพธิ์ วันที่ 19 เมษายนและวันคล้ายวันเกิดคุณหมอเอื้อชาติ กาญจนพิทักษษ์ วันที่28เมษายนนี้เพื่ออนุโมทนาบุญให้ท่านทั้งสองอันเป็นผู้มีพระคุณและเป็นทีารักยิ่งของข้าพเจ้าและชาวกัซซันทุกๆๆคนข้าพเจ้าจึง
ได้ร่วมสมทบทำบุญคล้ายวันเกิดให้ท่านทั้งสองดังกล่าวในนาม “มูลนิธิฟ้ากัซซัน”
จำนวนเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถัวน)


– จึงขอส่งมอบรวมยอดทั้งหมดให้แด่
ท่านประธานแม่บ้านมหาดไทย ลำพูน (นางปนัดดา เนาวรัตน์)
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยโควิดและทุกๆๆสาธารณกุศลของจังหวัดลำพูน


พิธีส่งมอบพร้อมเลี้ยงพระเพลพระภิกษุสงฆ์10วัด15รูปและถถวายปัจจัยไทยทานในวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 11.19 น.
ณ คลับเฮ้าส์ กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ


ขออนุโมทนาบุญทุกท่านในกุศลจิตของท่านทั้งหลายที่ร่วมกับข้าพเจ้าอย่างต่อเนื่องตลอดมาทุกปีให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตลอดมา
สาธุอนุโมทนาบุญ ขอบคุณจากใจค่ะ

Related posts