#“กินข้าวร่วมกัน” 4 จุดเสี่ยงสำคัญในการติดเชื้อโควิด-19

1. เมาท์เพลินเกินห้ามใจ

: เสี่ยงติดเชื้อผ่านละอองน้ำลายเวลาอ้าปากพูดคุย
2. หันหน้าเข้าหากัน
: ระยะห่างในโต๊ะกินข้าวไม่ได้ห่างมากนัก โอกาสแพร่เชื้อจึงสูง
3. นำอาหารมากินด้วยกัน / ชิมอาหารของเพื่อน
: เสี่ยงสัมผัสเชื้อจากการใช้ภาชนะร่วมกัน
4. กินด้วยมือเปล่า
: ห้ามหยิบอาหารเข้าปากด้วยมือเปล่าเพราะมือของเราเป็นจุดสะสมเชื้อโรค

ที่มา : กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ติดตามผ่านช่องทาง
Website : https://cmu.to/ujhE2
Facebook : https://cmu.to/JvzPO
Blockdit : https://cmu.to/AAfqg
Twitter : https://cmu.to/3EwnC
Telegram : https://cmu.to/l75a2
Line@MedCMU : https://cmu.to/L8XMK
Instagram : https://cmu.to/Bc2R4

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts