#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ห่วง 7 วันอันตราย

1. เตรียมความพร้อมก่อนจะเดินทาง โดยตั้งสติให้ดีก่อนจะสตาร์ท ไม่ควรประมาท ขับรถเร็ว

2. ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับรถออกเดินทาง ไม่เล่นหรือแชทโทรศัพท์มือถือ ในขณะที่ขับรถ หากรู้สึกง่วงต้องพักและเปลี่ยนตัวผู้ขับขี่
3. เน้นย้ำให้ใช้วิถีชีวิตแบบ New Normal โดยเว้นระยะห่างทางสังคม ให้สวมใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ หากเรายังสามารถตรวจ ATK ก่อน ในระหว่างเดินทาง 24 ชั่วโมง ก็จะทำให้เรามั่นใจว่าเราปลอดภัย ไม่เป็นคนไปแพร่เชื้อโควิด-19 ให้กับผู้อื่น และระหว่างเดินทางหากเข้าห้องน้ำสาธารณะ หรือเข้าร้านสะดวกซื้อ อย่าลืมล้างมือ พกแอลล์กอออล์ล้างมือ เพื่อป้องกันการติดเชื้อและเผยแพร่เชื้อไปให้ผู้อื่นได้

ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #7วันอันตราย

Related posts