#พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ชิตี้ลีก ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-12 เมษายน 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสนามฟุตบอล อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดลำพูน ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ของนิสิต นักศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูกิจกรรมด้านกีฬาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะและรู้จักให้อภัย ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ มีสถาบันการอุดมศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 24 สถาบัน โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1 ประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ชิตี้ลีก ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเงินรางวัล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน และเทคนิคกีฬา กล่าวรายงาน เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 17.30 น. ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการแข่งขันมีดังนี้
– รางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ เหรียญรางวัล และเงินรางวัล จำนวน 500,000.00 บาท ได้แก่ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับเหรียญรางวัล และเงินรางวัล จำนวน 300,000.00 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ร่วม จำนวน 2 ทีม จะได้รับเหรียญรางวัล และเงินรางวัล ทีมละ 100,000.00 บาท รวมเงินรางวัล 200,000.00 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต.

Related posts