#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์

💊 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนไข้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับยาได้ที่
โรงพยาบาลด้วยตัวเอง ซึ่งมีช่องทางในการติดต่อหลากหลายช่องทางดังนี้

1. สามารถโทรศัพท์เข้ามาที่ศูนย์ส่งยาทางไปรษณีย์
เบอร์ 053-934-005
2. แจ้งความประสงค์ผ่านทาง i-Suandok
ADD LINE : @Medcmu
3. กรณีที่ท่านมีใบรับยาต่อเนื่องอยู่ที่บ้านอยู่แล้วสามารถแอดไลน์
ADD LINE : Refill202

– กรณีคนไข้มีนัดพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
และต้องการรับยาต่อเนื่องครั้งหน้าโดยให้จัดส่งทางไปรษณีย์
: สามารถแจ้งความประสงค์ส่งยาทางไปรษณีย์ได้ที่ห้องตรวจ
– กรณีที่คนไข้มาตรวจที่โรงพยาบาลแต่ไม่สะดวกรอรับยา
: สามารถเข้าไปติดต่อที่ศูนย์ส่งยาทางไปรษณีย์ได้โดยตรง

การชำระค่าบริการหลังการสั่งยา
จะมีการแจ้งค่าใช้จ่ายในรูปแบบ QR-Code
ผ่านทาง LINE i-Suandok และ SMS

หากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหา
ในการชำระค่าบริการ สามารถโทรติดต่อที่เบอร์
053-938737 , 053-934539 ( ในเวลาราชการ )
และ 053-935249 ( นอกเวลาราชการ )

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://cmu.to/Yxccq
Youtube : https://cmu.to/w5uyb
Website : https://cmu.to/-bV7M
Telegram : https://cmu.to/wldJJ
blockdit : https://cmu.to/wJV5E
Twitter : https://bit.ly/3I6IOll
Line@MedCMU : https://cmu.to/aViO9
Instagram : https://bit.ly/3wjVFyH

#ระบบส่งยาทางไปรษณีย์
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU

Related posts