#สมาคมศิษย์เก่าฯและโรงเรียนนครสวรรค์จัดวิ่งเพื่อน้อง 125 ปีประสบความสำเร็จ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรีนครสวรรค์ เปิดเผยว่าเนื่องด้วยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์และโรงเรียนนครสวรรค์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม”วิ่งเพื่อน้อง 125 ปี” ในระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2565 การจัดการแข่งขัน ครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ของประชาชน คณะครูอาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะและเพื่อการหารายได้ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ซึ่งการจัดแข่งขันในปีนี้เป็นปีที่โรงเรียนนครสวรรค์มีอายุครบรอบ 125 ปี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายปรีชา. เดชพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในการปล่อยตัวนักวิ่งตั้งแต่เวลา 05.,00 น.เป็นต้นไป


ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จาก ทุกภาคส่วนได้แก่ ประชาชน นักวิ่ง ที่สนใจเข้าร่วม แข่งขันในครั้งนี้สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ คณะครูอาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักเรียน และ คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์อีกครั้ง นักศึกษาวิชาทหาร ที่มาร่วมอำนวยความสะดวก นับว่า การจัดการแข่งขันวิ่งเพื่อน้องในระยะ11 กิโลเมตรและ 21 กิโลเมตร ในปีนี้ประสบความสำเร็จเกินคาดแม้ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์โรค covid 19 ระบาด แต่สมาคมศิษย์เก่าฯและโรงเรียนนครสวรรค์ได้จัดมาตรการเข้มข้น ทั้งเรื่องของการรายงานตัว การรับเสื้อ การตรวจเช็คอุณหภูมิ การใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ การปล่อยตัวนักวิ่งแบบเว้นระยะ จึงขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนมา ณ โอกาสนี้

Related posts