#พบบนแหล่งผาสูงสุดขอบฟ้า มีนามว่า”ศรีประจิม”โดดเด่นนัก พบถิ่นเดียวในไทยให้รู้จัก คนไทยรักเทอดพระนาม “Sirindhornia”….

พบบนแหล่งผาสูงสุดขอบฟ้า
มีนามว่า”ศรีประจิม”โดดเด่นนัก
พบถิ่นเดียวในไทยให้รู้จัก
คนไทยรักเทอดพระนาม “Sirindhornia”….วันนี้ขอนำเสนอกล้วยไม้เฉพาะถิ่นที่พบครั้งแรกในไทยมาฝากเพื่อนๆพี่ๆในช่วงก่อนวันหยุดยาวค่ะ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sirindhornia mirabilis H.A. Pedersen & P. Suksathan
ชื่อเรียกอื่น : เอื้องศรีประจิม
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะ : กล้วยไม้ดิน สูง 10-34 ซม. ใบ แผ่รูปไข่กว้าง มีเส้นใบ ขนานตามยาวประมาณ 8-12 เส้น และมีจุดประสีแดงอมม่วงทั้งใบ ช่อดอกสูงได้ถึง 40 ซม มีประมาณ 16-36 ดอก ดอก สีชมพู กลีบข้างแผ่สีอมเขียว ขนาด 1.5 ซม. กลีบปากมีสีชมพูแกมชมพูอ่อน ส่วนโคนแผ่ขยายออกเป็นปีก 2 ข้าง ส่วนกลางคอดกิ่ว ส่วนปลายแผ่ หยักเว้าเป็น 2 พู งวงน้ำหวานส่วนโคนเป็นหลอดตรงส่วนปลายงอโค้ง ขนาด 8-9 มม.
การกระจายพันธุ์ : เป็นพืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทย พบเฉพาะที่ดอยหัวหมุด จังหวัดตาก ระดับความสูงประมาณ 1,000 เมตร พบบนรอยแตกของหิน และพื้นที่เปิดโล่ง บนเขาหินปูน ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
ที่สำคัญยังเป็นพืชหายาก และพืชถิ่นเดียวที่พบเฉพาะในประเทศไทย โดยคำระบุชื่อชนิดว่า “mirabilis” มีรากศัพท์จากภาษาละตินว่า mirus แปลว่า แปลกตา โดดเด่น


*ภาพสุดท้ายที่ใส่เสื้อขาวคือนักพฤกษศาสตร์ขององค์กรเราที่เป็นผู้ค้นพบค่ะ ดร. ปิยเกษตร สุขสถาน @Pooku

Related posts