“สบายๆ สไตล์ฟ้ากัซซัน” ตีกอลฟตรวจสนามกัซซันเลกาซี่

วันเสาร์ที่ 9/4/ 2565เ วลา07.00น  “เช้าวันพระ” อากาศดีมากๆๆ คุณฟ้า พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา ผู้บริหารสนามกอล์ฟในเครือกัซซัน ตีกอลฟตรวจสนามกัซซันเลกาซี่

 

ดวสายๆๆ ให้ศรีกำลังเตรียมอาหารเจไปใส่บาตรครูบ้าน้อยศรีดอนมูลและอาหารคาวสองชุดไปใส่บาตรท่านเจ้าคุณเทพและเจ้าคุณศรีวัดพระธาตุหริภุญชัยสาธุอนุโมทนาบุญค่ะ

 

Related posts