“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 9 เมษายน 2565

**************************

***********************

พี่น้องชาติพันธุ์อาข่า จัดกิจกรรมประเพณีย้อมไข่แดง และเฉลิมฉลองการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ “ขึ่มสึ ขึ่มมี้ อ่าเผ่ว” แสดงความนับถือต่อผู้อาวุโสในครอบครัวและชุมชน https://youtu.be/jTO2XyVHwzU

*******************************

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ในโครงการ แสดงความขอบคุณ และแสดงความยินดี แด่แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน https://youtu.be/ZRo_43W5FLg

***************************

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ คุณสุวัฒน์ เชาวน์ปรีชา https://youtu.be/V8g8ACw-gdk

*******************************

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงเพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล ISO 30401 โดยมี รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ วิทยากรโดย อ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์, อ.ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดี และ อ.ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

***************************

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบกระเช้าขอบคุณ นายมนตรี มั่นคงดี ผู้อำนวยการสำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่

ที่ให้การสนับสนุนนำเสนอข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่สาธารณชนอย่างดีเสมอมา

*******************************

เมาไม่ขับ “ดื่ม เมา เป่า จับ จบที่ศาล

***************************

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เชิญมุกท่านจูงลูกหลานไปหาความสุขสุดสัปดาห์ พบการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ ด้วยการแขวนกระดองปลาหมึก ไว้ในส่วนแสดงนกค๊อกคาเทล https://youtu.be/2HjIIt6zXh8

***************************

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  เสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษในงาน Aqua Park วันที่ 6 – 16 เมษายน นี้    พิเศษสุด ๆ บัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ลด 20 %

🏡แพ็คเกจราคาเดียวได้เที่ยวได้พัก 999 บาทต่อคืน จากปกติ 2,400 บาท (สำหรับ 2 ท่าน ไม่รวมอาหารเช้า) ฟรี บัตรนั่งรถชมสัตว์ 2 ท่าน (สงวนสิทธิ์การจองล่วงหน้า) บัตรมีจำนวนจำกัด … พบกัน ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต   สอบถามเพิ่มเติมโทร: 065-2905991 , 086-1146334 , 053 999 000
                                                                                  ***************************
ลำพูน –  ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (ศูนย์ OTOP ลำพูน) นายโยธิน  ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลผ้าทอ และของดีตำบลเวียงยอง ครั้งที่ 13

โดยมีนางสิริมาพร รัตนภูมิสิริ  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงยอง   กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังกล่าว  เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เกี่ยวกับผ้าทอและของดีจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จัก    มีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ กลุ่มสินค้าโอท็อป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจในงานผ้าทอ รวมถึงนักท่องเที่ยว  ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

**************************

เชียงราย – ช่วงบ่ายวันนี้ (8 เม.ย.65) ที่บริเวณด้านหน้าตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (สส3) เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเละอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (สส3) กล่าวว่า เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะมาถึงนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีนโยบายให้ตำรวจทั่วประเทศได้อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และป้องกันอุบัติเหตุให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในส่วนของตำรวจภูธรภาค 5 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้สั่งการให้ตำรวจในพื้นที่ โดยเฉพาะตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายให้อำนวยความสะดวกด้านจราจร การตั้งด่านเมาไม่ขับ ตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมกับทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ภาคเอกชน สาธารณสุข และมีมาตรการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนปัญหายาเสพติด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยได้มอบหมายให้มากำชับตำรวจภูธรภาค 5 โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่เส้นทางลำเลียง ขณะนี้มีด่านทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง เชื่อมั่นว่าจะสามารถป้องกันการลักลอบได้

***********************************

ลำปาง – นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รับมอบประกาศนียบัตรเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะเพิ่มเติม พร้อมกัน 13 เมือง จากนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ณ HACKaTHAILAND Venue @True Digital Park 

ซึ่งประกอบด้วย 1.เมืองอััจฉริยะต้นแบบย่านรัตนโกสินทร์ 2.พัฒนาสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองอัจฉริยะ 3.เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 4.เขาคันทรงโมเดล เมืองแห่งความสุขที่พึงประสงค์และสังคมแห่งการแบ่งปัน 5.ปัตตานีเมืองอัจฉริยะ 6.การพัฒนาเมืองนราธิวาส เมืองอัจฉริยะ 7.พิษณุโลกนครอัจฉริยะอย่างยั่งยืน 8.เมืองอัจฉริยะเคหะชุมชนดินแดงในพื้นที่พื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง 9.ลำปางเมืองอัจฉริยะ 10.เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเมืองอัจฉริยะ 11.เทศบาลแม่เหียะเมืองอัจฉริยะ 12.มาบข่าเมืองอัจฉริยะ และ 13.เมืองตากสมาร์ตซิตี้

*********************************

แพร่ – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(8เม.ย.65) เวลา 10.00 น. ที่ถนนไชยบูรณ์ หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันที่ (8เม.ย.65) เวลา 10.00 น. ที่ถนนไชยบูรณ์ หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย ตรงกับวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว เป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ประกอบกับจังหวัดแพร่ มีการจัดงานเฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์ การทำบุญ รดน้ำดำหัว และงานรื่นเริงต่าง ๆ ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ ทั้งปัจจัยด้านคน และยานพาหนะ

***************************

พะเยาประธานคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ “การกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ด้วยการบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อท้องถิ่นพึ่งพาตนเอง”

  นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ “การกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ด้วยการบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อท้องถิ่นพึ่งพาตนเอง” โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย หน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นดังกล่าว

*****************************

 

🌟🌟กัซซันขุนตาน โปรโมชั่น Welcome Summer ออกรอบตีกอล์ฟทุกวัน จำนวน 18 หลุม  ตั้งแต่วันนี้  – 30 เมษายน 2565 🌟🌟   😁 ราคา 850 บาท/ท่าน (ราคารวม กรีนฟี + แคดดี้ +รถกอล์ฟ )


Tel. 053 – 507006   กรีนฟี 081- 950 4871 , ฝ่ายขาย 081- 660 4334

****************************

ร่วมส่งเสริมงานบุญประเพณีเมืองเวียงพิงค์ งานบุญลานข่วงประตูเชียงใหม่ ครั้งที่ 8  ระหว่างวันที่  วันที่  13-15 เมษายน 2565

    

นายจรัล ชัยวงค์ ผู้จัดการมวลชนทีวี – ที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์แห่งประเทศไทย  ประธานจัดงาน “ข่วงบุญลานประตูเชียงใหม่”  

**************************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ .,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมบุคลากรภาครัฐ – เอกชน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว นำเสนอข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชน

 

Related posts