#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 7 เม.ย. 2565 : 00:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 7 เม.ย. 2565 : 00:00 น.

ผู้ป่วยที่รับรักษา Home Isolation 498 คน สะสม 4,835 คน

ผู้ป่วยที่รับรักษา Outpatient Self Isolation 139 คน สะสม 3,557 คน

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://cmu.to/8JbQn
Blockdit : https://cmu.to/6aiAF
Twitter : https://cmu.to/6w9SO
Telegram : https://cmu.to/y-cIC
Line@MedCMU : https://cmu.to/LmA7W
Instagram : https://cmu.to/MFFKa

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts