#ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 06.30 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายจิระวัฒน์ วงษ์ชารี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และ สิบเอกจักรทิพย์ โพธิ์เจริญ ครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

ร่วมงานรัฐพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานนำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระทัยอันยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย

Related posts