นครสวรรค์ /// นำเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว และ 30 นิ้ว รวมจำนวน 2 เครื่องไปติดตั้งสูบระบายน้ำ

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2560 นายยุทธนา ชมวงศ์ ผอ.ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว และ 30 นิ้ว รวมจำนวน 2 เครื่องไปติดตั้งสูบระบายน้ำที่ อบต.หนองไผ่แบน อ.เมือง จ.อุทัยธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 3,000 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 350 ครัวเรือน

ภาพ/ข่าว    สมบูรณ์   ใจมอย

Related posts