#ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรภาคเช้า

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตจังหวัดเชียงใหม่ ประธาน

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรภาคเช้า อาคารเอราวัณชั้น 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตจังหวัดเชียงใหม่

Related posts