#หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตามสภาพอากาศและ ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงโดยใช้เครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 (บจ.7) – ALPHA JET เพื่อช่วยยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับกองทัพอากาศ โดย หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตามสภาพอากาศและ
ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงโดยใช้เครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 (บจ.7) – ALPHA JET เพื่อช่วยยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ ในช่วงเวลา 14:39-15:25 น. จำนวน
2 บริเวณ ได้แก่ พิกัดที่ 1 บริเวณ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และพิกัดที่ 2 บริเวณอ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ใช้พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ทั้งหมด จำนวน 45 นัด

หลังปฏิบัติการพบว่า
มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณ จ.เชียงใหม่(พร้าว) จ.ลำปาง(แม่เมาะ) โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการ (15:25-18:25 น.)

Related posts