#ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในการ “ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564” ณ ห้องประชุมเสียงแคนดอกคูน โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และพิธีพราหมณ์บายศรีสู่ขวัญ (ผูกข้อต่อแขน) ขอพรครู อาจารย์ ผู้ที่คอยให้ความรู้ อบรมสั่งสอน เพื่อความเป็นสิริมงคลกับนักเรียน โดยในปีการศึกษา 2564 นี้ มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 54 คน ซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นที่ 26 ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

Related posts