#ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ Core Enablers

✅BGO NEWS✅
วันที่ 31 มีนาคม 2565 นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ Core Enablers ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

โดยการสัมมนาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักบริหาร สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference (Cisco Webex)

Related posts