#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ… ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ…

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มช.

ในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับพระราชทานทุนนักวิจัยแกนนำ สวทช.

ในโครงการวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาแนวทางการรักษาแบบใหม่ โดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์และการใช้ยามุ่งเป้าไปที่ไมโตคอนเดรีย เพื่อป้องกันรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวและสมองเสื่อมจากการใช้ยาเคมีบำบัดรักษามะเร็ง ”

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565
ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Related posts