#นายกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีบริหาร2565-67 ปรึกษา หารือ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครนายกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ปีบริหาร2565-67 ปรึกษา หารือ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
—— เมื่อเช้าวานนี้ นายรชต เดชะปราปต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครนายกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยปรึกษาหารือ นาย
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกสมาคมในวันที่ 12 เมษายน 2561 ที่จะถึงนี้
—‐–เบื้องต้นได้รับแจ้งว่า นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม สนับสนุน ขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนถึง ให้คำแนะนำ การเลือกตั้งได้ในทุกขั้นตอนโดยใช้ระบบการเลือกตั้งแบบกดหมายเลขผู้สมัคร จะทำให้สะดวก รวดเร็ว ทราบผลได้ทันที
สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนโปร่งใส ในการนี้
นายวุฒิชัย ม่วงมัน


ในฐานะนักเรียนเก่า ผู้แทนรุ่น Spider82 และป่าน 28ได้เข้าร่วม สังเกตการณ์การ ปรึกษา หารือในครั้งนี้ เบื้องต้น มีความเห็นร่วมกันว่า ทางคณะกรรมการ สรรหาผู้สมัครน่าจะพิจารณารับหลักการ นำมาใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งนับว่า เป็นครั้งแรกของการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยที่ นำเอาระบบ ที่ เป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งยัง ได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานภาครัฐ โดย ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ต่อไป

Related posts