“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 29 มีนาคม 2565

คุมประพฤติ เชียงใหม่ นำผู้ติดยาเสพติด เข้าฝึกอบรมปรับพฤติกรรมในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน https://youtu.be/Y_xT4Bz0GGw

*********************************

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะแพทยศาสตร์ ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน ครั้งที่ 25 https://youtu.be/fzGcE71fDQI

*********************************

นายชำนาญ กายประสิทธิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดการเผาป่า ขยะที่ทำให้เกิดหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pM 2.5 https://youtu.be/HN1B9lz79Ek

*********************************

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง การอบรมเชิงปฏิบัติการ Professional Communication for Executives https://youtu.be/Hw4yJqyIAQY

*********************************

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Excellent Service Behavior https://youtu.be/jheB9lW-9uw

********************************

พบการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ ด้วยการให้ลูกบอลแต้มกลิ่นกับโคอาล่า ตามไปชมกันครับ โคอาล่าน้อย จะทำอย่างไร **

สวนสัตว์เชียงใหม่ เชิญส่องพฤติกรรมสัตว์ ให้เต่าได้ใช้ประสาทสัมผัสในการใช้สายตา https://youtu.be/G-Ap0181JHA

*****************************

รู้หรือไม่? 🦁 สิงโตนั้นนอนได้ยาวถึง 20 ชั่วโมงต่อวัน! นอนกันกินบ้านกินเมืองสุดๆไปเลย!  เชิญสัมผัสได้ที่   เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

*******************************

ทำหน้าที่สื่อ เล่าเรื่องบอกกล่าว  แจ้งโรคร้าย เหตุบ้านการเมือง ทันสถานการณ์  ให้พี่น้องประชาชนทราบ  อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ชื่นชม ของหมู่เฮาชาวเวียงพิงค์

นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

นายกฤษณะ  (เจ) ชาญเลาหศักดิ์พงษ์   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

นายจิรชัย คงคาดิษฐ ประธานชมรมหนังสือพิมพ์ & สื่อออนไลน์ ภาคเหนือ,

นายจรัล ชั ยวงค์  ผู้จัดการมวลชนทีวี  ออนไลน์ ,ที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์แห่งประเทศไทย

*******************************

โปรสุดโดนใจนักออกรอบ  เชิญไปตีกอล์ฟ ที่กัซซันขุนตาน กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท  อ.แม่ทา จ.ลำพูน

********************************

 

ร่วมส่งเสริมงานบุญประเพณีเมืองเวียงพิงค์ งานบุญลานข่วงประตูเชียงใหม่ ครั้งที่ 8  ระหว่างวันที่  วันที่  13-15 เมษายน 2565

    

นายจรัล ชัยวงค์ ผู้จัดการมวลชนทีวี – ที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์แห่งประเทศไทย  ประธานจัดงาน “ข่วงบุญลานประตูเชียงใหม่”  

**************************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ .,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมบุคลากรภาครัฐ – เอกชน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว นำเสนอข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชน

 

Related posts