เชียงใหม่ /// “ส่วนอุทกวิทยา” ร่วมโครงการผู้ว่าฯเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ พบประชาชน

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ “ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560”  ที่ วัดม่วงคำ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม เชียงใหม่

 

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 โดย ส่วนอุทกวิทยา (สทภ.1) กรมทรัพยากรน้ำร่วมจัดนิทรรศการ โครงการระบบเตือนภัยล่วงหน้าด้านน้ำ (Early warning)  เพื่อสร้างความมั่นใจพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านความปลอดภัยด้านอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ในช่วงฤดูฝน ทั้งนี้ นายวีรวุฒิ พรรัตน์พันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา (สทภ.1) สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 และนางมนัสนันท์ ทิพยทัศน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ช่าว     ปชส.ส่วนอุทกวิทยา    จ.เชียงใหม่

Related posts