“รองหมู” จัดเตรียมสถานที่พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรครับ อาคารเอราวัณชั้น3

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

จัดเตรียมสถานที่พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรครับ อาคารเอราวัณ ชั้น3

Related posts