#ประชุมร่วม 3 ฝ่าย นายก อบจ. นายก อบต. ธนารักษื ประชุมร่วมเพื่อหารือเรื่องที่ดินโรงเรียนประชาบาลเก่า เพื่อทำแหล่งน้ำชุมชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (CCOC)พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ร่วมประชุมกับนางสาวชุติมา เสรีรัฐ สมาชิกสภา อบจ.เขต 2 อำเภอลาดยาว พร้อมคณะผู้บริหาร อบต.หนองนมวัว อำเภอลาดยาว นำโดย นายประยงค์ สิงโตทอง นายก อบต.หนองนมวัว เพื่อร่วมหารือเรื่องการขุดลอกคลอง การขุดลอกอ่างเก็บน้ำ พร้อมดูเส้นทางน้ำ และติดตามโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่ อบจ.นครสวรรค์ ได้ไปสำรวจพื้นที่ ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

ในการประชุมครั้งนี้มี นางสาวละมุล ทาไธสง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ สนง.ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมพร้อมให้ข้อชี้แนะแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการใช้งานที่ดินของธนารักษ์ โดยรับจะไปตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

ซึ่งแต่เดิมพื้นที่บริเวณดังกล่าว เป็นที่ตั้งของโรงเรียนประชาบาล ต่อมามีการยุบเลิกโรงเรียน แต่พื้นที่ดังกล่าวไม่ทราบว่าอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานใด เมื่อจะมีการเข้าใช้พื้นที่ จึงจำเป็นต้องสำรวจตรวจสอบให้ชัดเจน ก่อนจะขออนุญาตดำเนินการตามโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป


////

Related posts