#พิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ Professional Communication for Executives”

ศ.(เชี่ยวชาญ​พิเศษ)​ นพ.บรรณ​กิจ​ โล​จ​นาภิวัฒน์​ คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ Professional Communication for Executives” เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ modernized workforce สู่การเป็นโรงเรียนแพทย​ในดวงใจ

โดยมี รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ วิทยากรโดย ดร.เนตรา เทวบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล โดยการจัดเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมแคนทารี่ เชียงใหม่​ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่​

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts