#ป.ป.ส มอบอุปกรณ์ให้กองกำลังผาเมือง สนับสนุนจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อสกัดกั้นยาเสพติด

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมายให้ นายไกรเลิศ ดาวเรือง ผอ.ปปส.ภ.5 เป็นผู้แทนส่งมอบอุปกรณ์ประจำจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมทองจัตุ กกล.ผาเมือง ให้กับ พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผบ.กกล.ผาเมือง ตาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ประจำ จุดตรวจ/จุดสกัด จำนวน 22 ชุด มอบให้กับหน่วยขึ้นตรง และหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ จำนวน 5 หน่วย ดังนี้

1. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 จำนวน 8 ชุด
2. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 จำนวน 8 ชุด
3. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จำนวน 2 ชุด
4. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จำนวน 2 ชุด
5. กองบังคับการควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 2 ชุด


เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจประจำจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น การสกัดกั้นยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ


Related posts