เชียงใหม่ /// พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560  เวลา 11.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 สวนสัตว์เชียงใหม่  ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยเครือข่ายความร่วมมือแหล่งเรียนรู้ และนันทนาการสำหรับครอบครัว  ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการและเยาวชน  ระหว่าง นายนิพนธ์     วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กับ นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่โดยมีผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมพิธีลงนามเป็นพยานในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว    นักข่าวหลินฮุ่ย

Related posts