#เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 130,000 บาท จาก คุณบุรินทร์ จันทวรรณกูร พร้อมครอบครัวจันทวรรณกูร สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่ออุทิศส่วนกุศล

คุณมะลิวรรณ หินทอง เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 130,000 บาท จาก คุณบุรินทร์ จันทวรรณกูร พร้อมครอบครัวจันทวรรณกูร สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ รศ.ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts