#พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเพลิงศพ นางอรุณ เข็มพล (เป็นกรณีพิเศษ)​ ซึ่งเป็นมารดานายพิริยะ เข็มพล นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเพลิงศพ นางอรุณ เข็มพล (เป็นกรณีพิเศษ)​ ซึ่งเป็นมารดานายพิริยะ เข็มพล นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง

โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีจุดเพลิงพระราชทานและวางดอกไม้จันทร์พระราชทาน คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ครอบครัวเข็มพล ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ  ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  และประชาชน ร่วมพิธี ณ เมรุวัดไทยชุมพล ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565

Related posts