#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบชุดตรวจ Antigen test kit (Atk) จาก คุณพงศ์ศักดิ์ เกตุสุวัสดิวงศ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบชุดตรวจ Antigen test kit (Atk) จาก คุณพงศ์ศักดิ์ เกตุสุวัสดิวงศ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสที่มามอบแก่ให้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่ (โรงพยาบาลแม่และเด็กจังหวัดเชียงใหม่) และโรงพยาบาลดารารัศมี เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts