#ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

คณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่

ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระราบรมราชูปถัมภ์ เข้าตรวจเยี่ยมสวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 นี้

Related posts